About us

รู้จัก อ.ส.ท. ในมุมในกันบ้าง

- อ.ส.ท. เป็นตำนานของนิตยสารท่องเที่ยวไทยที่มีอายุมากที่สุด เริ่มฉบับแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2503  ราคาเล่มละ 1 บาท 50 สตางค์ 

- อ.ส.ท. คือสื่ออย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ท. ในยุคก่อน  

- ผู้ก่อตั้งคือพลเอกเฉลิมชัย จารุวัสตร์ ที่มุ่งหวังให้อนุสาร อ.ส.ท. เป็นเครื่องมือสำคัญให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยว กับคนไทยและพนักงานของ อ.ส.ท. เอง ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยในสมัยนั้น เพื่อเตรียมให้คนไทยพร้อมรับกับการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นรายได้สำคัญของประเทศในอนาคต  

- บรรณาธิการคนแรก คือ พลเอกเฉลิมชัย จารุวัสตร์ มีคุณหญิงคณิตา เลขะกุล เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ และคุณปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ เป็นนักเขียนและช่างภาพ และมีบรรณาธิการจนถึงปัจจุบัน 5 คน ได้แก่ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล คุณดวงดาว สุวรรณรังษี คุณขนิษฐา พอนอ่วม คุณวินิจ รังผึ้ง และคุณอภินันท์ บัวหภักดี

 การเดินทางของอนุสาร อ.ส.ท. อาจแบ่งเรื่องราวการเดินทางเป็น 5 ยุค ได้แก่

       ยุคแรก สำรวจประเทศไทย  เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งอนุสาร อ.ส.ท. จนถึงราว พ.ศ. 2512 เนื่องจากการท่องเที่ยวยังเป็นเรื่องใหม่มากของคนไทย และพนักงานของ อ.ส.ท. เองก็ยังไม่รู้จักประเทศไทยเท่าไรนัก การเดินทางจึงเป็นการสำรวจประเทศไทยอย่างกว้างขวาง แล้วนำเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ มาแนะนำลงในอนุสารฯ อย่างต่อเนื่อง

       ยุคที่สอง  เปิดโลกธรรมชาติ เมื่อคนไทยเริ่มรู้จักประเทศไทยกันมาแล้วระดับหนึ่งแล้ว จึงมาถึงยุคแห่งการลงลึกรายละเอียดในยุคแห่งการเปิดโลกธรรมชาติ เข้าไปสำรวจป่าเขา ทะเลทั่วประเทศ หลายครั้ง อ.ส.ท. ยังมีส่วนสำคัญผลักดันให้กรมป่าไม้เร่งประกาศขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ออกไปครอบคลุมพื้นที่ทรงคุณค่าที่สุ่มเสี่ยงส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์อย่างทันท่วงที การเกิดขึ้นของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติบางที่ เมื่อก้าวมาถึงช่วงนี้ก็อาจนับได้ว่าแทบจะไม่มีป่าและทะเลที่ไหนที่ อ.ส.ท. จะไม่เคยเข้าถึง

 

         ยุคที่สาม ท่องเที่ยวผจญภัย เป็นยุคที่อนุสาร อ.ส.ท. ยังคงเกาะติดกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการท่องเที่ยว โดยใช้กิจกรรมท่องเที่ยวและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้การท่องเที่ยวสนุกสนานและเข้าถึงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การเปิดโลกใต้ทะเล หรือ Scuba Diving  นำผู้คนเข้าไปทำความรู้จักและรักทะเลอย่างลึกซึ้ง หรือการปั่นจักรยานเสือภูเขา การปีนหน้าผา การล่องเรือยาง เรือคายัก และเรือแคนู ก็นำพานักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสกับผืนป่าได้อย่างสนุกสนานและลึกล้ำกว่าที่เคยเป็น 

         ยุคที่สี่  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  เมื่อโลกหมุนมาถึงยุคที่ธรรมชาติถูกทำร้ายด้วยประการต่าง ๆ การท่องเที่ยวจึงถึงคราวต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ในยุคนี้อนุสาร อ.ส.ท. นำเสนอเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เปลี่ยนบรรยากาศการนำเสนอไปสู่เรื่องราวของการพักแรมสบาย ๆ เลือกกินอาหารท้องถิ่นอร่อย ๆ และซื้อของฝากเลื่องชื่อกลับบ้าน การท่องเที่ยวกลายเป็นการเข้าไปสัมผัสกับชุมชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนและหมุนเวียนกระแสเงินตราในประเทศที่ได้ผลดียิ่

         ยุคที่ห้า ท่องเที่ยวยุคดิจิตอล  ในยุคที่นักท่องเที่ยวเดินทางได้โดยใช้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวในการเดินทาง คือโทรศัพท์มือถือ ใช้ตั้งแต่การหาข้อมูล จองที่พัก จองสายการบิน จองร้านอาหาร ฯลฯ  อ.ส.ท. ถึงคราวปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ นอกจากนำเสนอในรูปเล่มที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและปรับเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอใหม่ ๆ ทั้งมุมมองภาพ ประเด็นเนื้อหาแล้ว ยังพัฒนารูปแบบเป็น อ.ส.ท. อีแมกกาซีน สามารถดาวน์โหลดได้ทางแอพพลิเคชัน OOKBEE และ SE-ED และการนำเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาในเล่มผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์แห่งนี้   

 

สุดท้ายไม่ว่ายุคสมัยหรือกระแสการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อ.ส.ท. ยังคงยืนหยัดทำหน้าบันทึกการเดินทางเพื่อส่งต่อให้แรงบันดาลใจให้ทุกท่านออกเดินทางอย่างไม่รู้จบ